Gladys 24 ╳ 18 Tempera Oel Leinwand 2019

Gladys 24 × 18 Tempera Oel Leinwand 2019